Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει...

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΟΧΙ στα σενάρια της φτώχειας που καταργούν συνταγματικά δικαιώματα των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ«ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε & Τ.Ε ΕΥΔΑΠ»

9. 10. 2012
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις κρίσιμες μέρες που διανύουμε, εμείς οι εργαζόμενοι μηχανικοί, κάτω από την πίεση των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, θεωρούμε ότι ο Σύλλογος θα πρέπει να λειτουργεί  ως ισχυρό συνδικαλιστικό όργανο  πάνω και πέρα από προσωπικά συμφέροντα και στενές κομματικές ταυτότητες. 

  • Η Ανανεωτική Κίνηση Μηχανικών μπροστά στη  λαίλαπα των κυβερνητικών  μέτρων που  διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, τα δικαιώματα των εργαζομένων, εμπορευματοποιούν την υγεία, την παιδεία και εκποιούν τους φυσικούς πόρους και υποδομές με αίσθημα ευθύνης καταψήφισε την ανακοίνωση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Συλλόγου ως διχαστική ως προς την αναφορά στις περικοπές μισθών και στην μη καταγγελία της Διοίκησης περί αυτών. Πέραν της άδικης εφαρμογής του Ν. 4024/2011, μας καταγγέλλεται από πολλούς συναδέλφους, μέλη του Συλλόγου Μηχανικών, πως έγιναν και λάθη σε εκτεταμένο βαθμό στη μισθοδοσία τους.
  • Η Ανανεωτική Κίνηση Μηχανικών ενίσταται στις μισθολογικές περικοπές και στην εφαρμογή του Νόμου κατά το δοκούν. Δεν συζητάμε επί των πρόχειρων, άστοχων και άδικων σεναρίων περικοπών  που ανεβοκατεβαίνουν σαν «αποτυχημένες θεατρικές παραστάσεις» επιτείνοντας τις  ανισότητες, τις  αμφιβολίες και επιφέρουν τον κανιβαλισμό στις εργασιακές σχέσεις μεταξύ των συναδέλφων. Η κριτική επί των μειώσεων έχει και τα όριά της. Πιστεύουμε ότι όλοι οι Μηχανικοί Π.Ε. & Τ.Ε είναι στην πρώτη γραμμή και είναι η καρδιά της ΕΥΔΑΠ. 
  • Οι Μηχανικοί Π.Ε. και Τ.Ε. δεν είναι επαίτες. Το κατώτατο όριο μισθών επιβίωσης, προβλέπεται από το νόμο και τις συλλογικές συμβάσεις ώστε οι εργαζόμενοι να μην οδηγούνται  στη φτώχεια και στους τοκογλύφους. Η εργασία και η εξειδικευμένη γνώση καθορίζουν τα επιδόματα και όχι το αντίστροφο ή ο κλάδος. Οι περικοπές, χωρίς να δίδεται η  αναλυτική κατάσταση σε κάθε εργαζόμενο πλησιάζουν πολύ το αδίκημα της υπεξαίρεσης μισθού. (Αντίθετα οργιάζουν οι φήμες περί αμφιλεγόμενων σεναρίων περικοπών ενώ κανείς δεν γνωρίζει τον σχετικό αλγόριθμο.)
Περικοπές Ν. 3833 & 3845/2010
Ο Σύλλογος Μηχανικών έχει ήδη  προσφύγει στη δικαιοσύνη για τις μισθολογικές μειώσεις των Νόμων 3833 και 3845/2010 όπου υπάρχουν ήδη θετικές δικαστικές αποφάσεις και αποδεικνύεται η αντισυνταγματικότητα των ρυθμίσεων που αφορούν στις μειώσεις των μισθών. (Κατεβάστε εδώ όλη την Απόφαση).

Νέες περικοπές
Η νέα εφαρµογή των περικοπών δεν έγινε με λογιστικά κριτήρια όπως στο πρώτο τµήµα ως µείωση επί των αποδοχών, αλλά εφαρµόστηκε ως αλλαγή των εργασιακών όρων του προσωπικού (κατάργηση επιδοµάτων, αλλαγή επιδοµάτων, κτλ). Η µείωση των αποδοχών ως κατάργηση επιδοµάτων, αποτελεί αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος των εργαζοµένων.  Μια τέτοια εξέλιξη στηρίζεται πλέον σε αποφάσεις της ∆ιοίκησης και δεν αποτελεί αντικείµενο Συλλογικών Συµβάσεων όπως γινόταν μέχρι σήμερα, δημιουργώντας μη αναστρέψιμες καταστάσεις.
Πέραν της Απόφασης  (19/14.09.12)  του Δ/ντος Συμβούλου, που οδήγησε σε αυτόματες, άδικες και αυθαίρετες περικοπές, των ήδη μειωμένων αποδοχών μας,  που μας διχάζουν και που μας οδηγούν στην ανέχεια, είναι σημαντικό να επιμείνουμε στο δίκαιο αγώνα μας και να περάσουμε στην Διοίκηση, ένα σύνολο  ερωτημάτων που χρήζουν άμεσης απάντησης, καθώς και επισημάνσεων. 

Ενδεικτικά:
·           Στην Εισήγηση για εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν4024/11 που εισήχθηκε στο ΔΣ/ΕΥΔΑΠ, την 23.07.12 από τον Πρόεδρο της εταιρείας και τον Δ/ντα Σύμβουλο, αναφέρεται ο όρος «αρχή ίσης μεταχείρισης», ώστε με αυτόν τον τρόπο να αρθούν τυχόν αδικίες μεταξύ των κατηγοριών και εργαζομένων και επιπλέον προτείνεται να χορηγούνται τα επιδόματα στις ομάδες εργαζομένων που τα δικαιούνται, λόγω συνθηκών πραγματικής εργασίας.  Εντούτοις με την υπ. αρ. 19/14.09.12 Απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της εταιρείας, προκαλούνται κατάφορες αδικίες μεταξύ των εργαζομένων ( των κατά τα άλλα λίαν εξειδικευμένων), αυθαίρετα, χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα, που προδίδουν πανικό της Διοίκησης προκειμένου να είναι αρεστή στους  Πολιτικούς της Προϊσταμένους. Μάλιστα, ενώ με την υπ. αρ. 17745/23.07.12, Απόφαση του ΔΣ εξουσιοδοτήθηκε ο Δ/νων να εφαρμόσει το πλαίσιο περικοπών του Σεναρίου 3, εκείνος, πάλι αυθαίρετα ενεργώντας, αποφασίζει το Σενάριο 2, εφαρμόζοντας επιπλέον εξοντωτικές μειώσεις.

·           Εκτός από τις αδικίες του νόμου, η εφαρμογή από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ της υπ΄αριθμ. 17745 Απόφασης του Δ. Σ. που αφορούσε στις περαιτέρω μειώσεις των μισθών μας, δεν μπορεί να θεωρηθεί νόμιμη γιατί οι τροποποιήσεις δεν είχαν καν εισαχθεί προς συζήτηση και λήψη νέας απόφασης από το Δ.Σ.

·           Επιπλέον, κύριε Δ/ντα Σύμβουλε, με την επιστολή σας προς τον Πρωθυπουργό και τους συναρμόδιους Υπουργούς που δημοσιεύθηκε στο υπ. 66 Τεύχος της Πηγής Ενημέρωσης, αναφέρεστε στο σύνολο των επιτευγμάτων και τις προοπτικές της επιχείρησης και στο υψηλής κατάρτισης και τεχνογνωσίας προσωπικό της, λέγοντας  χαρακτηριστικά «ότι χωρίς αυτό, η εταιρεία παύει να είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική». Φαίνεται λοιπόν ότι όλα αυτά έμειναν στις καλένδες αλλιώς πώς δικαιολογείτε την τωρινή σας στάση, οδηγώντας το σύνολο του προσωπικού σε απίστευτα αδιέξοδα και οικονομική εξαθλίωση και μάλιστα αναδρομικά από 01.01.12 ;

·           Πώς είναι δυνατόν στους ετήσιους Ισολογισμούς και στα Ενημερωτικά Δελτία της εταιρείας προς τους Μετόχους της, να αναφέρεται με σαφήνεια ότι «οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο, ανάμεσά τους και η ΕΥΔΑΠ και είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, τίθενται εκτός του Δημοσίου» και ταυτόχρονα να εφαρμόζονται Νόμοι που έχουν συνταχθεί για άλλες περιπτώσεις ;

·           Έχουν άραγε ληφθεί υπόψη τα επιτεύγματα του προσωπικού, που συνδέονται με τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της εταιρείας, την αύξηση των δραστηριοτήτων της σε συνδυασμό με την αύξηση της παραγωγικότητάς και τη μείωση του μοναδιαίου εργατικού κόστους ;

·           Οι εργαζόμενοι παρά τις συνεχείς μειώσεις σε προσωπικό αποδεικνύουν καθημερινά ότι έχουν υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις υποχρεώσεις τους τόσο ως προς  την εταιρεία όσο και ως προς την κοινωνία. Ειδικότερα, παρά τη μείωση του αριθμού του προσωπικού κατά 12% το 2010 και κατά 19,5% το 2011, σε σχέση με το έτος 2009, η παραγωγικότητα του προσωπικού αυξήθηκε κατά 11,9% και 15,4% αντίστοιχα. Επίσης, μειώθηκε σημαντικά το μοναδιαίο εργατικό κόστος, κατά 23,4% και 37,3%, αντίστοιχα. Παράλληλα αυξήθηκαν τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας από 18,02 εκ. € το 2009, σε 29,83 εκ. € το 2010 (αύξηση 65,5%) και 35,58 εκ. € το 2011 (αύξηση 97,4%)!

Για όλους τους παραπάνω λόγους, που ενδεικτικά αναφέρονται, καλείται η Διοίκηση στην άμεση ανάκληση όλων των άδικων περικοπών ή στην υποβολή της παραίτησή της, καθώς και όσων άλλων τις έχουν υπογράψει. Σε διαφορετική περίπτωση, το προσωπικό θα προσβάλλει τις αποφάσεις αυτές ενώπιον των Δικαστηρίων.
Αλληλεγγύη,  αλλά στην πράξη
Τα μέλη του Συλλόγου μας δεν θα πρέπει να διαχωρίζονται από κανένα  σε μηχανικούς γραφείου και μηχανικούς πεδίου. Όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να συνεισφέρουν και να είναι εξίσου παραγωγικοί στον εκάστοτε ρόλο που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας όπως  το ίδιο θα πρέπει να γίνει και με τη στελέχωση του Ε.Κ.Λ. (όπου ήδη υπήρχε άνιση μεταχείριση από τη Διοίκηση της εταιρείας), διαφορετικά θα πρέπει να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα λειτουργίας του.
Κατά γενική ομολογία των συναδέλφων οι Μηχανικοί της ΕΥΔΑΠ που αποτελούν δυναμικό κομμάτι της εταιρείας και με τις υπογραφές τους επωμίζονται σοβαρότατες ευθύνες και νομικές υποχρεώσεις, βρίσκονται στο κατώφλι της τάξης των νεόπτωχων, τη στιγμή που οι μισθοί μας μειώνονται κατά 45%, ενώ η εταιρεία αποδίδει ρεκόρ κερδών στους ιδιώτες μετόχους ως μερίσματα.
Επιπλέον, χρειάζεται η Διοίκηση να  υπερασπιστεί τα δικαιώματα του προσωπικού της και να δώσει  ισότιμα  κίνητρα και προοπτική στην εργασία προς όφελος της εταιρείας και του κοινωνικού συνόλου.
Η Ανανεωτική Κίνηση Μηχανικών ΖΗΤΑ από το Προεδρείο να εκτελέσει άμεσα τις αποφάσεις  του Δ.Σ. στις 12/9 και στις 3/10 που αφορούν:
1.    Επιστολή στον Πρόεδρο της ΕΥΔΑΠ με θέμα την σκοπιμότητα του ελέγχου επί της εφαρμογής του Ν. 4024/2011 στις μειώσεις του μισθού των εργαζομένων.

2.    Επιστολή στον Δ/ντα Σύμβουλο για το αίτημα της αναλυτικής εμφάνισης των περικοπών στο εκκαθαριστικό της μισθοδοσίας καθώς και να δοθεί ο σχετικός αλγόριθμος υπολογισμού των μειώσεων.

3.    Άμεση συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών με τον ίδιο τον Δ/ντα Σύμβουλο, ώστε να δοθούν  υπεύθυνες απαντήσεις και δεσμεύσεις στα μέλη του Συλλόγου.

Δράσεις
Είναι σημαντική η συνεισφορά μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ αλλά και άλλων εργαζομένων στην ορθή αποτύπωση όλων των τεχνικών και οικονομικών στοιχείων της εταιρείας λόγω των ειδικών γνώσεων που διαθέτουν και μπορούν να συνεισφέρουν πολλαπλώς σε συμβουλευτικό ρόλο για όλα τα κόμματα της Βουλής όπως έχουν ήδη γίνει συναντήσεις στη Βουλή με ΔΗΜΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, Ευρωβουλευτή ΣΥΡΙΖΑ, ενώ έχουν εκδοθεί δελτία Τύπου  και προτείνονται νέες συναντήσεις με ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ και άλλα κόμματα. 

Οι μέρες είναι δύσκολες και επιτάσσουν την παρουσία και την συμμετοχή όλων.
Σας καλούμε να συμμετέχετε δυναμικά - στην έκτακτη Γενική Συνέλευση  στις 29 Οκτωβρίου
στην αίθουσα διαλέξεων του Περισσού  με θέμα τις τρέχουσες εξελίξεις και περικοπές, την απόδοση νομικών ευθυνών και την κατάρτιση προγράμματος δράσεων και κινητοποιήσεων του Συλλόγου. Έχει προταθεί η παρουσία του δικηγόρου του Συλλόγου μας ο οποίος έχει ήδη εισηγηθεί την συνέχεια  των αγωγών του μνημονίου.

Διαρκής παρέμβαση :
·         για να δώσουμε μαζί ένα έντιμο και δύσκολο αγώνα,
·         να δημιουργήσουμε ένα νέο ρεύμα συνδικαλισμού μέσα στο Σύλλογο,
·         να ανατρέψουμε την μείωση των μισθών μας που η Διοίκηση εφάρμοσε καταπατώντας κατάφορα την εργατική νομοθεσία
·          να διατηρήσουμε την αξιοπρέπειά μας, τις θέσεις εργασίας μας, τον χαρακτήρα της δημόσιας και κοινωνικής ΕΥΔΑΠ και να μην επιτρέψουμε την μετατροπή του νερού από φυσικό αγαθό, σε εμπόρευμα.
·         ώστε ο κύκλος του νερού να μη περάσει στον έλεγχο ιδιωτικών κεφαλαίων και να τεθούν σε αμφισβήτηση, η ποιότητα, η επάρκεια και το χαμηλό κόστος του πόσιμου νερού προς το κοινωνικό σύνολο.

Σημείωση:
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω της αποχής των δικαστών από τα καθήκοντά τους αναβάλλεται η συζήτηση της αγωγής που έχει προσδιοριστεί για τη δικάσιμο στις  10 Οκτωβρίου στο Ειρηνοδικείο.


(Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για την ενεργή συμμετοχή τους, για τους προβληματισμούς τους  και τις προτάσεις τους).