Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει...

Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2015

Επιτυχημένη η διασυλλογική επιστημονική ημερίδα για τη κλιματική αλλαγή στην ΕΥΔΑΠ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ  ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.


27-11-2015 – ΕΥΔΑΠ (Περισσός)

Διοργάνωση :

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ και
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΥΔΑΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00 - 09:10 Προσέλευση στην αίθουσα

09:10 – 09:20 VIDEO για τη κλιματική αλλαγή

09:20 – 09:40 

 Γενική παρουσίαση για την ημερίδα, ( Κ. Ρίπης). Προεδρείο (Αντ. Αγγελόπουλος, Σπ. Κυρίτσης, Ελ. Μερκουρίδου)


 Σύντομοι χαιρετισμοί από :

  •  Πρόεδρο ΕΥΔΑΠ κ. Κ. Παπαδόπουλο, 

  • Πρόεδρο Συλλόγου Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ (Ελευθ. Μερκουρίδου),
  •  Πρόεδρο Επιστημονικού Συλλόγου ΕΥΔΑΠ (Σπ. Κυρίτση), 
  • Γραμματέα Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ (Χρ. Κιόση), 
  • Πρόεδρο Πολιτιστικού Συλλόγου ΕΥΔΑΠ (Όλγα Τσιμιδάκη) που συμμετέχει στην δράση της 29ης Νοεμβρίου στην Αθήνα (δράσης που αποτελεί μέρος της Παγκόσμιας Δράσης για το Κλίμα).
  • Εκπρόσωπο πολιτών από την AVAAZ και με τη συνδρομή των WWF-GREENPEACE διοργανώνουν την εκδήλωση "περπατάμε για το κλίμα" τη Κυριακή  29 Νοεμβρίου στην Αθήνα, (Μ. Χατζησάββα)
1ο Μέρος 

09:40 - 10:00 Γεωκίνδυνοι και Κλιματική Αλλαγή

Πογιατζή Ελευθερία, M.Sc., DIC, Τεχνικός Γεωλόγος (ΙΓΜΕ)

10:00 - 10:10 Ερωτήσεις
---------------------------------------------------------------

10:10 - 10:30 Επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Κίνδυνοι στις υποδομές του εξωτερικού υδροδοτικού δικτύου της ΕΥΔΑΠ.

Δρ. Σούλης Βασίλης Πολιτικός Μηχ/κος Α.Π.Θ. (ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ)


10:30 - 10:40 Ερωτήσεις

----------------------------------------------------------
10:40 - 11:00 Κλιματική Αλλαγή και Ζήτηση Νερού στην Αττική

Μπριλάκης Δημήτρης, Μηχ/γος Μηχ/κος ΕΜΠ, MSc IEOR Columbia University, NY, MSc Πληροφορικής, ΕΑΠ. Αν. Δντης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης (ΕΥΔΑΠ)


11:00 - 11:10 Ερωτήσεις
---------------------------------------------------------


ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:10 – 12:00

2ο Μέρος

12:00 - 12:20 Κλιματική Αλλαγή και επιπτώσεις στα Υπόγεια Νερά - Δίκτυο Παρακολούθησης Υπόγειων Νερών.

Ζόραπας Βασίλης, MSc Υδρογεωλόγος, Διεύθυνση Υδρογεωλογίας (ΙΓΜΕ)


12:20 - 12:30 Ερωτήσεις

12:30 - 12:50 Αντιμετώπιση κρίσεων στο εξωτερικό δίκτυο υδροληψίας

Κούτρα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MSc Επιστήμη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων, Προϊσταμένη Υπ. Διαχείρισης & Συντονισμού, Δ/νση Υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ)


12:50 - 13:00 Ερωτήσεις

13:00 - 13:20 Η κλιματική αλλαγή και οι πόροι που θα διατεθούν από την Ε.Ε. μέσω των νέων ερευνητικών προγραμμάτων από το πλαίσιο – HORIZON 2020.

Δρ. Χρυσάγης Κώστας, M.Sc in Chemical Engineering NTUA and Ph.D. in Control/Systems Engineering from the University of Florida, USA. (Συνεργ. με R&D ΕΥΔΑΠ)

13:20 - 14:00 Γενικές Ερωτήσεις - Συζήτηση και κλείσιμο ημερίδας 

(Στις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν και οι υπόλοιπες παρουσιάσεις της ημερίδας)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ