Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει...

Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2015

Ενημέρωση του Εκπροσώπου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, Αγγελάκη Μανώλη για Θέματα Δ.Σ.


Συνάδελφοι, δημιουργείται αρχείο με όλες τις αναρτήσεις για θέματα που απασχολούν τους εργαζομένους ΕΥΔΑΠ και προέρχονται από τους θεσμικούς εκπροσώπους των.

 Σας κοινοποιούμε την ενημέρωση του Εκπροσώπου Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, Αγγελάκη Μανώλη για Θέματα Δ.Σ.

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των συναδέλφων, σε σχέση με θέματα Διοικητικού Συμβουλίου παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ στη συνεδρίαση της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015 και αφορούν όλους μας.
Απόφαση 18557/11.2.2015 – Έγκριση του υπ’ αριθ. 2014-01/5.12.2014 Πρακτικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. ενέκρινε το υπ’ αριθμ. 2014-01/5.12.2014 Πρακτικό, του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που αφορά στα εξής θέματα:

Α. Αποχαρακτηρισμό φύλλων κρίσης έτους 2012
Β. Λευκά φύλλα κρίσης έτους 2012
Γ. Ενστάσεις κατά της Επετηρίδας έτους 2012
Δ. Βαθμολογική Προαγωγή του Εργαζομένου
Απόφαση 18559/11.2.2015 – Διατακτικές τροφής γάλακτος

Σε συνέχεια των σχετικών προηγούμενων Αποφάσεων, εγκρίθηκε από το Δ.Σ. η χορήγηση διατακτικών τροφής στους δικαιούχους γάλακτος για το διάστημα Νοέμβριος 2014 – έως και Ιανουάριος 2015.

Απόφαση 18578/11.2.2015 – Ρυθμίσεις πλαισίου κοινωνικής αλληλεγγύης και περαιτέρω αναστολή των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης

Σε συνέχεια των προηγούμενων Αποφάσεων 18093/19.6.2013, 18094/19.6.2013, 18406/9.7.2014, 18474/26.11.2014, ), είχε ήδη διαμορφώσει πρόγραμμα κοινωνικής πολιτικής τιμολόγησης για πολυμελείς οικογένειες, ασθενείς, οικονομικά αδύνατους και υπερήλικες καθώς και άλλες κατηγορίες πολιτών που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα το Δ.Σ. Αυτές τις Αποφάσεις ανανέωσε και επέκτεινε για έναν ακόμα χρόνο (έως 11/2/2016), η ΕΥΔΑΠ ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές και οικονομικές ανάγκες των καταναλωτών της ΕΥΔΑΠ.

Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ, όπως προκύπτει και από τις παραπάνω Αποφάσεις, έγκαιρα από τον Ιούνιο του 2013, είχε ήδη λάβει σειρά μέτρων κοινωνικής τιμολογιακής πολιτικής, προκειμένου να στηρίξει τους καταναλωτές της, στην περίοδο της κρίσης.
Απόφαση 18571/11.2.2015 Ανακαθορισμός επιτοκίου χορήγησης δανείων.

Το ΔΣ αποφάσισε το επιτόκιο των χορηγούμενων δανείων να ανακαθορίζεται κάθε τρεις μήνες από την 1-2-2015, με τελευταίο ισχύον επιτόκιο των εντόκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ επιτοκίου χορηγήσεων ή τελευταίας αναπροσαρμογής τουλάχιστον δύο (2) μονάδες. Δεδομένων των χαμηλών επιτοκίων των εν λόγω εντόκων γραμματίων, η ρύθμιση αυτή είναι ευνοϊκή για τους εργαζόμενους που κάνουν χρήση του εντόκου δανείου.

Απόφαση 18574/11.2.2015 – Λύση συμβάσεων για εγκατεστημένους σταθμούς κινητής τηλεφωνίας σε εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ.

Με την Απόφαση αυτή το Δ.Σ. εγκρίνει την απομάκρυνση όλων των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στο Γαλάτσι (Ωρωπού 156).
Για όλες τις εξελίξεις, θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.