Βρείτε αυτό που σας ενδιαφέρει...

Παρασκευή, 2 Μαΐου 2014

Η Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Δημόσια Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων Η Christa Hecht στέλνει ανοικτή επιστολή για το Δημοψήφισμα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερου στη Θεσσαλονίκη.

Η Christa Hecht  είναι Γενική Διευθύντρια 
 της Παγκόσμιας Συμμαχίας για Δημόσια Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων.
 


Η φωτογραφία είναι από τη τοποθέτηση της Christa στη συνάντηση όλων των κινημάτων για το νερό στη Βαρκελώνη πριν λίγους μήνες. Ο τίτλος της ανάρτησης που ακολουθεί δείχνει πως η συμπαράσταση είναι διαρκής και ανυποχώρητη.

 

Το παγκόσμιο κίνημα για το νερό στρέφει το ενδιαφέρον του στην Ελλάδα ισχυροποιώντας το μέτωπο διεθνώς.

 Dear Colleagues of EYATH!

The alliance of public water management (AöW) e. V. as representative of the
interests of public enterprises and associations in the German water sector
explains our solidarity with your struggle against the privatization of water
supply in Thessaloniki.

Water is common good and of fundamental importance. The supply of clean
water for all human beings must be secured at affordable costs. The best way for
this aims is public municipal ownership. By the proximity of the local authorities
to the citizens a good quality, the attention to local needs and requirements of
the customers can be assured.

Municipal entities are very important for the employment and working conditions.
Therefore, the municipal responsibility and ownership must be secured.
Individuals or companies must not enrich themselves on high profits at the water
supply!

We wish you in the referendum and the struggle against the privatization of luck!
Sincerely yours
Christa Hecht
-------------------------------------------------------------------------------
General Manager
Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V.
Reinhardtstr. 18a
10117 Berlin
Tel. +49 30 39 74 36 - 19
Fax +49 30 39 74 36 - 83
hecht@aoew.de
www.aoew.de
Liebe Kolleginnen und Kollegen von EYATH!

Die Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V. erklärt als Interessenvertretung der öffentlichen Betriebe und Verbände in der deutschen Wasserwirtschaft ihre Solidarität mit Eurem Kampf gegen die Privatisierung der Wasserversorgung in Thessaloniki. Wasser ist Gemeingut und von fundamentaler Bedeutung. Die Versorgung mit sauberem Wasser für alle Menschen muss zu bezahlbaren Kosten gesichert werden. Das ist am besten in öffentlicher kommunaler Hand möglich. Denn durch die Nähe von den lokal Verantwortlichen und den Nutzern kann eine gute Qualität, die Beachtung der lokalen Erfordernisse und Anforderungen der Kunden gewährleistet werden. Kommunale Betriebe sind für die Beschäftigung und die Arbeitsbedingungen sehr bedeutsam. Deshalb muss die kommunale Verantwortung und Eignerschaft gesichert werden. Einzelne oder Unternehmen dürfen sich nicht über hohe Gewinne an der Wasserversorgung bereichern!

Wir wünschen Euch bei dem Referendum und dem Kampf gegen die Privatisierung viel Erfolg!  

Mit freundlichen Grüßen

Christa Hecht

-------------------------------------------------------------------------------

Geschäftsführerin

Allianz der öffentlichen Wasserwirtschaft (AöW) e.V.

Reinhardtstr. 18a

10117 Berlinwww.aoew.de